• 01 256 25 25
 • 051 608 801
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Varovanje čebel

Varujmo čebele!

Od 1300 gojenih rastlin jih 70% potrebuje  oprašitev. Vlogi čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznolikost v naravi. 35%proizvodnje hrane je odvisno od opraševanja čebel.

Čebele so edine socialno živeče žuželke, ki prezimijo v večjem številu. Aprila doseže število čebelje družine preko 10.000 delavk. Ostali opraševalci se v tem času šele prebujajo iz zimskega spanja.

Čebelje telo je anatomsko prirejeno za opraševanje cvetov. Pokrito je z dlačicami, na katere se lahko nalepi do 5 mio zrnc cvetnega prahu. Da napolni medeni želodček, mora obiskati 80 do 150  cvetov. Prav toliko cvetov pa  tudi, da natovori košek s 3 mio zrnci cvetnega prahu.

V glavni paši izleti čebela iz panja 7-17 krat na dan. En let traja približno 10 minut. V eni minuti obleti cca 10 cvetov, to je približno 100 cvetov v enem izletu. To je cca 1000 oprašitev na dan. Čebelja družina  tako obišče tekom pašne sezone preko milijardo cvetov.

Odvisnost od čebel:

 • Jabolka: 85%
 • Češnje: 90%
 • Slive: 70%
 • Kumare:90%
 • Paradižnik 90%
 • Buča 60%
 • Fižol: 40%
 • Detelja: 70%
 • Ajda: 60%


V sloveniji obstaja:

 • 8000 čebelarjev
 • 10.000 čebelnjakov
 • 170.000 čebeljih družin
 • po poseljenosti smo drugi na svetu


Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev bodimo pozorni na znak, ki nas opozarja, da je sredstvo čebelam nevarno !!!

cebele znak

Pri škropljenju ali pršenju pazimo:

 • da v času cvetenja praviloma ne škropimo s fitofarmacevtskimi pripravki (FFS)
 • ali je ob cvetenju nujno potrebno zatirati bolezni ali škodljivce, opravimo škropljenje takrat, ko čebele niso na paši in to s pripravki, ki niso nevarni za čebele
 • da pred uporabo čebelam nevarnih FFS odstranimo cvetočo podrast
 • preprečimo zanašanje FFS na sosednje parcele
 • ne škropimo v vročini nad 25° C
 • dosledno upoštevajmo navodila za uporabo FFS vzpostavimo vzajemno sodelovanje s čebelarji


Pri setvi koruze tretirane z insekticidi:

 • dodelano seme, ki je že tretirano z insekticidi, se ne sme ponovno tretirati z istimi ali dodatnimi FFS.
 • pred setvijo tretiranega semena je treba natančno prebrati opozorila in obvestila na etiketi o osebni zaščiti, varovanju okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevati.
 • setev tretiranega semena koruze s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami se sme izvajati le, če so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev v toku izstopajočega zraka v okolico. Naprava usmerja tok zraka čim bližje k tlom.
 • pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, stresati prah, ki je odpadel s tretiranega semena.
 • setev izvesti v skladu z dobro kmetijsko prakso na način, ki preprečuje morebitno zanašanje FFS s semena na sosednje parcele ob upoštevanju hitrosti in smeri vetra.
 • ne sejmo v zelo suhem in vetrovnem vremenu; počakajmo, da se veter umiri
 • če je v času setve na sosednjih parcelah katera koli rastlina, ki jo obiskujejo čebele, moramo biti še bolj pozorni in dosledno izvajati vse ukrepe, ki preprečijo odnašanje prahu
 • izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.


Pripravili:

Vlado Auguštin, Čebelarska zveza Slovenije
Marko Babnik in Renata Fras Peterlin, GIZ fitofarmacije
Ljubljana, februar 2010


© 2024 Fitofarmacija. Vse pravice pridržane.